Cover magazine profielen.

Profielen is a magazine for students of the Hogeschool in Rotterdam Netherlands.
In this edition they publish interviews with 10 students that qualified for the olympic games in Londen this year. They asked me to design a cover based on that. I choose the Lion because it is strong and the king of the jungle and of course our national heraldic symbol. I hope it symbolises the people in the Netherlands that will roar from overhere or along the lines to support our selection.
Orange is our national color and out of the roaring mouth of the lion jumps our selection.
In the background you can see part of the olympic rings and the olympic flame to symbolise the olympics. 

Nederlandse leeuw

wapen van de Bataafse Republiek
Sinds 1907 is dit het wapenschild van Nederland
De Nederlandse leeuw is een symbool in de heraldiek. Al in de vroegste heraldische werken komen leeuwen, symbolen van kracht, voor op wapenschilden. Tot op de dag van vandaag komen leeuwen in tientallen uitvoeringen en kleuren voor op wapenschilden van families, steden en landen. In veel van de Nederlandse wapens spelen leeuwen en belangrijke rol terwijl in Duitsland adelaars de voorkeur genoten.
In Nederland gebruikte Karel V sinds 1515 op het zegel dat hij voor zijn Nederlandse gebieden gebruikte een leeuw met een zwaard alshelmteken. Sindsdien hebben de Spaanse en Oostenrijkse heersers over de Zuidelijke Nederlanden leeuwen in het wapen dat zij in deze gebieden gebruikten geplaatst. In andere landen die zij veroverd hadden gebruikten zij andere wapens en zegels.
In de Noordelijke Nederlanden, die zich in de Tachtigjarige Oorlog afscheidden en als Republiek der 7 Vereenigde Nederlanden eengeneraliteitsleeuw in hun wapen voerden, was deze leeuw meer dan 200 jaar lang het kenmerk van de unie.
Nederlanders in de 17e en 18e eeuw, die in het lezen van tekens en beelden geoefend waren, zagen de vele leeuwen van de Habsburgers, Brabant, Vlaanderen, Oranje, Nassau, de Staten Generaal, Holland, Zeeland, Friesland, Gelre, Overijssel en Limburg op poorten, documenten en vaandels en zullen de leeuw als het symbool van de overheid hebben gezien.
Een populaire vorm van cartografie was het tekenen van de gewesten in de vorm van een leeuw. Deze kaartvorm wordt een "Leo Belgicus" genoemd.
De leeuw in het Nederlandse rijkswapen is de leeuw van het Huis Nassau vermeerderd met de pijlenbundel en het zwaard van de oudegeneraliteitsleeuw.
Op de keerzijde van het kruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw is de leeuw van het rijkswapen afgebeeld.
Wie in de 21e eeuw de vraag wil beantwoorden hoe een Nederlandse leeuw er precies uit ziet staat voor een probleem. Men kan aan de generaliteitsleeuw, één van de drie leeuwen in het rijkswapen of zelfs het beeldmerk van de KNVB denken.


Popular Posts